Altınay Mobilya olarak İnsan Kaynakları politikamız;

Personelimizin memnun olacakları bir çalışma ortamı oluşturmak,
Memnuniyet ölçümleri yaparak, sonuçlar doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri geliştirmek,
Şirket içinde ve dışında, kültürel ve sportif faaliyetler geliştirmek,
Personelimizin yetkinliklerini ve performansını geliştirici eğitim çalışmaları yapmak,
İhtiyacın getirdiği niteliklere uygun performans sistemi belirlemek.